A Whole Universe Within

Like shattered glass
Broken to the core
Feeling trapped behind a veil
The urge to self harm the part of me that is mute
Screaming in distress within
Death of the illusion of a dream long gone
Reveal my true self underneath
A journey so painful that I lose my senses
And I crawl always deeper
In the darkness of my inner cave
My shadows hold on tight to me
 


Mirror of the Soul

As I look in your eyes
You mirror my soul
As I see within you a reflection of me
and you remind me that I belong just as who I am
Come to me, come with me
as I descend into my underworld
Unveil the shadows
Shine a light on my memories
Let me see past the pain
Let me see past the sorrow

 

Shadow Work

I carry a light
To a place and a time when I almost died
I see my wounded self
And I feel all the sorrow that runs deep
From being ostracised
Sitting in the dark
Hiding away
I weave my way back
And I free myself from the past
Hatred becomes love
As I hold space for healing

 

Of Darkness and Light

As I journey within, I enter my energy
I hold space for my true self
As the shadows lure me always deeper
Where I hid pieces of my soul
Hold my hand, take me home
I’m longing to be free

As we enter the circle
We hold space to unmask
We hold space to heal
As we weave our songs together
Of darkness and light
As we shed our tears of sorrow and relief
We share our dreams and hopes to be free

 

In Between Worlds

I mellom verdener
Du lokkar meg i tåka
Eg følgjer deg i din draum
Du fer ved min sidå

In between worlds
You bewitch me in your mist
I follow you in your dreams
I sense you by my side

 

Sjelefred

Når solen dør i månens favn
Din sjel fer i fred
Du fer til den andre sidå
Eg synger min sorg
Eg synger min savn
Du er for alltid i mitt hjarte
Du lever for alltid i min sang
For eg vil alltid elske deg

Veiviser

Eg kallar alt liv 
Vi galdrar saman 
Våre kraftsongar veves 
inn i verden 
Eg kallar alt liv 
Vi vever saman 
våre lækjande galdrar 
med lys, kjærleik og fri∂ar 
for Moder JordLight within the Dark

In the darkness, I see you
Within your tears, I feel you
In your silence, I sense you
hiding among the shadows
Listen to the song of the earth
Wake the healer within
See the light you shine
Feel love within you
Sense your connection to all life
Weave your dreams into the world

 

Essens

Kjem heim i din kraft
Kjem liv frå djupna
Kjem heim i ditt hjarte
Kjem lys frå ditt indre
Kjem heim i dine kjenslar
Hel heile deg

Wounded Healer

 As I hold space for my darkness
For my wounds and my scars
I withhold within
Hidden in my shadow
All the pain, all the sorrow
Never leaving me alone
Haunting me, haunting me...
From deep within

As I journey in my inner world
In a sea of emotions
I summon the spirit of my ancestors
I see in your eyes
All the pain, all the sorrow
You've carried within
All the darkness haunting you, haunting me
Your fate has woven mine
Leaving a print on my soul
Your wounds became mine
Within me, we are one
As I heal, I heal you
And I breathe life within

 

Stilla

Eg kallar døden
Eg fer til den andre sidå
Her søkjer eg ly
Frå mine mørkeste tankar
Eg kviler i din favn i stilla
Eg kjem tilbake til kjelda
i mitt hjarte 

English translation:

 Silence

I summon death
I journey to the other side
Here I seek shelter
From my darkest thoughts
I rest in your arms in silence
I come back to the source within my heart

 

Draum

Eg følgjer min indre song
Den lokkar meg innerst inne
Eg kjenner en djupt sorg
Eg lyttar i mørket
Skuggane kviskrar
Eg kjem i hug

Eg synger liv
Eg synger lys
Eg seider meg hel
Eg seider meg fri
Eg seider meg i min kraft 

English translation:

Dream

 I follow my inner song
It lures me within
I feel a deep sorrow
I listen in the darkness
The shadows are whispering...
I remember

I sing life
I sing light
I seid myself whole
I seid myself free
I seid myself in my energy

DISABRUNN

Eg kjem til brunnen
Stjernane lytter til mine kjenslar som mørkner i mitt hjarte
Eg kjem til deg som speglar min sjel
Et lys som trøster
Et lys som viser vei
Eg fer gjennom sløret, i det mørke vatn
Et helt univers i din favn

SEIDFYLGJUR

Til de vise fylgjur
Hør mine ord
Jeg følgjer dykkar lys
Som viser vegen
Eg står i min kraft
Løsner alle knutar
Viet til skjebnen sjelen vev

 

MYRKRIDA

Sjelen reiser, songane vev
Sjelen reiser, jeg vev min veg hvor den gjøymer seg
Mørket blir til liv, liv til lys
Eg spinner min Kraft
Komer i hug i meg

 

FERDEN TIL BRUNNEN

Eg følgjer stigen runene vev
Eg fer til brunnen som lokkar meg
Eg ser djupt i vatnet, det som er skjult
Kvar einaste skjebne, kvar einaste song
I Ginnungagap er alt

SEIDHJALLAR

Syng din kraft til meg
Syng meg i transe
Hør min sang til deg
Syng deg i transe
Saman vi reiser bortafor stjernar
Saman vi reiser i ekstase

 

HEIMFERD

Månen formørker, månen forsvinner
I dens skygge, min sjel lengter etter din kraft
Eg kaller deg hjem i min favn

Og her står du foran mine øyner
Her lyser du min vei til liv
Hold min hånd, følg meg heim til stjernar
Innerst inne, jeg føler deg
Du heimsøker meg, hele meg
Vi samansmeltar, samanvev for alltid

DISIR

I månens sølvskinn
Synges lækjande galdrar
Hel det som er skjult i djupna
I månens kjærlige lys
Innerst inne i mørket
Livskraft innvies i livmora
I månens heilage lys
Gjenfødes solas kraft
Disir vev dykkar seidsongar

 

VEGVISIR

Vegvisir, vis meg vegen
Ut av min indre storm
Jeg faller saman djupt inn i meg
Eg druknar I bølgjar
Vegvisir, vis meg vegen
Når lyset sløkkjes i meg
Hald meg i livet gjennom stormar
Eg følgjer deg i mørket
Vegvisir, vis meg vegen
Når mine følelsar knuser meg
Som bølgjar imot fjell i den hylande vind
Du skimter når alt døyr i meg
Vegvisir, vis meg vegen
Eg søkjer lyset du speglar i meg
Kom til min mørkeste djupna
Kveik opp igjen min indre eld

 

KVINNEKRAFT

Månen er hel, kvinner i ring
danser og synger i deres kraft
Månen er hel, kvinner i ring
deler deres indre verdener
Kvinnerkraften heles, kvinnekraften styrkes
Kvinnekraften blomstrer til liv

 

NORNEGALDR

Eg kallar de vise nornir
som vev alle skjebnar
Losna knutar, fri min kraft
Skjenn fram mitt indre lys
Eg kallar mine syster
Syng meg i transe
Spinn mine livstråd
med lys og livskraft