DISABRUNN

Eg kjem til brunnen
Stjernane lytter til mine kjenslar som mørkner i mitt hjarte
Eg kjem til deg som speglar min sjel
Et lys som trøster
Et lys som viser vei
Eg fer gjennom sløret, i det mørke vatn
Et helt univers i din favn

SEIDFYLGJUR

Til de vise fylgjur
Hør mine ord
Jeg følgjer dykkar lys
Som viser vegen
Eg står i min kraft
Løsner alle knutar
Viet til skjebnen sjelen vev

 

MYRKRIDA

Sjelen reiser, songane vev
Sjelen reiser, jeg vev min veg hvor den gjøymer seg
Mørket blir til liv, liv til lys
Eg spinner min Kraft
Komer i hug i meg

 

FERDEN TIL BRUNNEN

Eg følgjer stigen runene vev
Eg fer til brunnen som lokkar meg
Eg ser djupt i vatnet, det som er skjult
Kvar einaste skjebne, kvar einaste song
I Ginnungagap er alt

SEIDHJALLAR

Syng din kraft til meg
Syng meg i transe
Hør min sang til deg
Syng deg i transe
Saman vi reiser bortafor stjernar
Saman vi reiser i ekstase

 

HEIMFERD

Månen formørker, månen forsvinner
I dens skygge, min sjel lengter etter din kraft
Eg kaller deg hjem i min favn

Og her står du foran mine øyner
Her lyser du min vei til liv
Hold min hånd, følg meg heim til stjernar
Innerst inne, jeg føler deg
Du heimsøker meg, hele meg
Vi samansmeltar, samanvev for alltid

DISIR

I månens sølvskinn
Synges lækjande galdrar
Hel det som er skjult i djupna
I månens kjærlige lys
Innerst inne i mørket
Livskraft innvies i livmora
I månens heilage lys
Gjenfødes solas kraft
Disir vev dykkar seidsongar

 

VEGVISIR

Vegvisir, vis meg vegen
Ut av min indre storm
Jeg faller saman djupt inn i meg
Eg druknar I bølgjar
Vegvisir, vis meg vegen
Når lyset sløkkjes i meg
Hald meg i livet gjennom stormar
Eg følgjer deg i mørket
Vegvisir, vis meg vegen
Når mine følelsar knuser meg
Som bølgjar imot fjell i den hylande vind
Du skimter når alt døyr i meg
Vegvisir, vis meg vegen
Eg søkjer lyset du speglar i meg
Kom til min mørkeste djupna
Kveik opp igjen min indre eld

 

KVINNEKRAFT

Månen er hel, kvinner i ring
danser og synger i deres kraft
Månen er hel, kvinner i ring
deler deres indre verdener
Kvinnerkraften heles, kvinnekraften styrkes
Kvinnekraften blomstrer til liv

 

NORNEGALDR

Eg kallar de vise nornir
som vev alle skjebnar
Losna knutar, fri min kraft
Skjenn fram mitt indre lys
Eg kallar mine syster
Syng meg i transe
Spinn mine livstråd
med lys og livskraft

SEIDRUNAR

Kom ravnen, kom runer
Fri min sjel i skjebnestreet
Glødende runer risset i meg
Hvisk til meg deres visdom

 

RUNERISTNING

Runer risset i sola, runer risset i stjerner
Runer risset i skjebnen, runer risset i sjelen
Runer risset i jorda, runer risset i hjertet
Runer risset i kroppen, runer risset i krefter
Runer risset i alt som er, som var og som alltid skal være

 

ØRNEDANS

Kom, hør min sang
Følg min sjel som reiser langt med ørnen
Over trær og fjell til stjerner
Gjennom hele skjebnestreet
Kom, hør min sang
Eg kaller deg
Se mitt lys stråle
Vev din vei til meg, omfavn min kraft og reis med meg til stjerner

SEIDGALDR

I hjertet av barlindå
Seidkona sover dypt
En eldgamle sorg hjemsøker
Hennes mørkeste drømmer
Barken tegnes på huden hennes
Hun blir en med liv og død
Hennes hår blir til greiner
Blåst i vinden og hagelstorm
Og fra hennes lukkede øyner
Gråter hun gyldne tårer
Sevjen dryper langs stammen
Fra hennes sårede sjel

Fra de omgivende skygger
Kommer hennes vardlokkur
De favner barlindå
Bringer lys i mørket
Trommer henne inn i reise
Til skjebnen's brønn ved de gamle røtter

Hun spinner de mørke skyer
Klarner opp den nordiske himmel
Åpner veien til stjerner
Gjenopplever solhjul's ilden
Våkner hennes kraft til liv

 

HØSTMÅNEN

Kvil på moder jord ved den gamle lind
Under høstmånen, hel din sjel
Hel dine arr med lys
Hel ditt hjerte med liv 
Alt som dør faller ned i mørket 
Sår nye frø dypt inn i deg 
Føl din indre sol for at liv skal spire 
Rotfestet i den fredelige jord

 

SKUGGEDRAUM

I mørket, jeg ser din sjel som gjemmer seg i skygger
I mørket, jeg føler din sorg som verker fra dypt inne
I mørket, jeg hører din stemme som ljomer i det fjerne
I mørket, jeg synger til deg for å lindre din sorg
I mørket, jeg bærer lyset for å jage skyggene bort
I mørket, jeg holder din hånd for å hele dine dypeste sår

 

RAVNESJEL

Verdenstreet, vise vølve
Gjennom ild og is, jeg reiser med ravnen
Verdenstreet, vise vølve
Jeg bærer lys og livskraft